Press "Enter" to skip to content

Dofinansowanie

Bon na cyfryzację

Firma ImpSoft w okresie od 1-07-2022 r. do 30-03-2023 r. realizowała projekt „Wdrożenie w przedsiębiorstwie ImpSoft innowacji procesowych w postaci za pomocą zintegrowanego systemu CRM, platformy elearningowej i platformy sprzedażowo-rekrutacyjnej dla wzrostu efektywności szkoleń, pozyskiwania rynku oraz uniezależnienia się od niekorzystnego wpływu pandemii COVID oraz zagrożeń zewnętrznych o podobnym charakterze.” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację.

Cel projektu:

Zwiększenie konkurencyjności ImpSoft i odporności na sytuacje kryzysowe (w tym związane z pandemią COVID i podobnymi kryzysami), poprzez wdrożenie do działalności firmy innowacji procesowych w postaci zintegrowanych: systemu CRM, platformy elearningowej, platformy sprzedażowo-rekrutacyjnej, przeznaczonej do realizacji procesów szkoleniowych.

Efekty

  • wzmocnienie konkurencyjności poprzez odejście od modelu podwykonawstwa,
  • zwiększenie sprzedaży przez modyfikację procesów szkoleń zamkniętych i wdrożenie nowego procesu szkoleń otwartych,
  • rozszerzenie grona klientów,
  • zwiększenie atrakcyjności usług świadczonych przez firmę.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wartość projektu: 278967,38 zł

Dofinansowanie z EU: 237122,27 zł