Press "Enter" to skip to content

Nowe usługi

Już w styczniu 2024 r. firma ImpSoft wprowadzi szereg nowych usług skierowanych zarówno do firma jak i do osób fizycznych.

Będzie można skorzystać z usług szkoleniowych oraz doradczych.

Zapraszamy w Nowym Roku.