Press "Enter" to skip to content

Bon na cyfryzację

Firma ImpSoft zakończyła realizację projektu „Wdrożenie w przedsiębiorstwie ImpSoft innowacji procesowych w postaci za pomocą zintegrowanego systemu CRM, platformy elearningowej i platformy sprzedażowo-rekrutacyjnej dla wzrostu efektywności szkoleń, pozyskiwania rynku oraz uniezależnienia się od niekorzystnego wpływu pandemii COVID oraz zagrożeń zewnętrznych o podobnym charakterze.”

Dzięki temu powstała m. in. platforma do szkoleń online dostępna pod adresem https://szkolenia.impsoft.pl/

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19