ImpSoft

ImpSoft, jest firmą doradczo – informatyczną tworzoną przez zespół, doradców biznesowych, konsultantów IT, trenerów. Bogate doświadczenie biznesowe pozwala na kompleksową obsługę naszych Klientów, zarówno w zakresie optymalizacji procesów biznesowych wspartych specjalistycznymi systemami informatycznymi, doborze oraz wdrażaniu infrastruktury informatycznej, szkoleniu personelu jak i świadczonych usług serwisowych.

Skuteczne zarządzanie w organizacji pozarządowej

Chociaż przekonanie o skuteczności narzędzi informatycznych do wspomagania zarządzania w firmach jest dość powszechne, to stosowanie analogicznych rozwiązań w sektorze organizacji pozarządowych dotychczas bywało eksperymentem i swoistą awangardą zarządzania. Obecnie powoli pojawia się trend wspomagania menedżerów III sektora odpowiednimi narzędziami informatycznymi. Wynika to z kilku przyczyn, z których najważniejsze to: profesjonalizacja tych podmiotów i powiązana z tym liczba projektów, […]